VULA Workshops – deelnameovereenkomst

 

Verloop workshops

Workshops gaan door vanaf een minimum aantal inschrijvingen per workshop.  Vula workshops houdt de deelnemers tijdig op de hoogte mocht de workshop waarvoor deelnemers zich inschreven niet doorgaan of verplaatst worden naar een alternatieve datum.

Aangezien de workshops steeds op een vooraf vastgestelde datum en tijdstip plaatsvinden, is de wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht van de consument bij overeenkomsten gesloten op afstand van toepassing.

Een inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden tot 14 dagen voor de start van de workshop.  Bij annulering tot 7 dagen voor de start van de workshop, wordt de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald.  Vindt de annulering later plaats, dan zal het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald.

 

Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan de workshops geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
  2. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan een workshop.
  3. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de workshop. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet.
  5. Bij het gebruik van ingrediënten en/of materialen of de consumptie van voedsel en/of dranken, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer zich te informeren over de samenstelling en/of ingrediënten, waaraan hij/zij mogelijk allergisch is. Indien vereist, omwille van onder meer gezondheidsredenen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer zich te onthouden van het nuttigen of gebruiken van de aangeboden producten en/of ingrediënten.
  6. De organisator kan te allen tijde de deelnemer aanspreken voor schade ontstaan door een handelen of nalaten van één van de ingeschreven deelnemers aan de workshop.
  7. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvende deelnemer om de eventueel mede ingeschreven deelnemers op de hoogte te brengen van deze ‘Algemene deelnameovereenkomst’.