Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van T Van Esser – hierna naar verwezen als ‘Vula’.

Contactgegevens:

E-mail: info@vula.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vula of rechthoudende derden.

Vula wenst binnen de wettelijke kaders van de auteursrechten te handelen. Mocht u op deze website een foto, een logo of een andere afbeelding of tekst aantreffen waarvan het kopierecht is beperkt en aan u toebehoort, neem dan contact met ons op, zodat wij in goed overleg tot een oplossing kunnen komen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vula levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vula de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Vula kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vula geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Vula kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Vula verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

 

Copyright disclaimer

Vula  wenst binnen de wettelijke kaders van de auteursrechten te handelen. Mocht u op deze website een foto, een logo of een andere afbeelding of tekst aantreffen waarvan het kopierecht is beperkt en aan u toebehoort, neem dan contact met ons op, zodat wij in goed overleg tot een oplossing kunnen komen.

All 3rd party content used on this site complies with the relevant Creative Commons terms.  For any complaints please contact Vula. 

Copyright credit for 3rd party images used on this website:

Sosatie 1: Adapted
https://www.flickr.com/photos/preppybyday/4859550749/in/photolist-8pqt8K-oS4WWf-fppEkX-24yygUS-eiD1ij-irj1et-QK8frs-fmXHEn-5nwx3k-eXkXLC-8mwVYW-qEj5C-qLM3ca-scfKV-TtPoHj-4x3wQN-m9Liki-6iPNDU-ahSWJi-6iKBSv-9hgd9J-4ALByi-cDLQKj-5z4Q4v-8jqL5n-Q4Bkh-8J8132-9bN4h1-22b1sZ4-2d6Rwup-22cBVSX-ug4gy-2dyphUZ-9L4Kic-7zozCm-6AucLi-YnmbcA-i87Jid-iz9yKn-6vCbqc-a6Lh8u-qDpc7n-dVAcTX-2NENJw-6vGo4b-qKVUPn-pmobZ5-a6LghG-8i5FEj-cVuZjW
Grilled fish 1: Adapted
https://www.flickr.com/photos/86083886@N02/8140941591/in/photolist-dposiV-5PKRcj-9CqVhG-4yM72y-9zbtqA-cXjnYA-2iWZCp-4BpTBT-3C2Crb-8RzMoi-9q42pd-5hn4B7-95UyLu-hZbEne-iiY8d-aTw926-9u4b9h-23TazpT-96ejCz-iXYY8g-6jpUAp-2bo73wY-p2Gvx-j2962x-4KuCRL-6GqeuN-7Bz5mS-7ezHFc-4KuBhU-2bcPSiA-5uap6e-9FCKcU-e91BtE-4KuCh3-59Ckht-4KuBEE-YHGghy-daL2Mb-4KuBoq-ZMrYkA-9NA12n-bsm6K7-bqM9xR-dKcsPv-daJ2Qv-nJU7Dd-4V8Hj7-8nrhQa-6snXSA-vSbLb2
Grilled fish 2: Adapted
Photo by <a href=”/photographer/zepher-37004″>zepher</a> from <a href=”https://freeimages.com/”>FreeImages</a>
https://www.freeimages.com/photo/greek-grilled-fish-1-1330089
Curry 2: Adapted
https://www.flickr.com/photos/markhillary/11330650626/in/photolist-igfxFh-SHMtr5-bFqsnR-aAceMn-q5LKz4-7MSBJy-2bn47st-dMPaDc-Qjdunn-22cGAR9-8fojE5-axvVGE-rrdePm-24Fc6jg-5BmDso-5vVqfB-q5AvE-9xnxSB-5AzrfL-8foiZh-sjjr4g-i6vUw3-7MNLxa-njN9CD-7MSniU-Y8tuUy-S73yn-ZiyCXC-7MSQe5-24BeL2r-eXk4Lo-nnVmxc-5vZGQU-iptJvu-21xZSGU-QFp1Cr-oCiWPw-23Tgf4D-oCjszc-8juxAM-ozHK6N-bsuJu5-aNBKRp-bsuM9Q-g8wVL-kJqZcs-nPqKw2-ienaiu-aum8bQ-6jHBV1
Curry 3: Adapted
https://morguefile.com/photos/morguefile/6/fish/pop
Milk tart 4: Adapted
https://www.flickr.com/photos/aerust/9176864809/
Stew 1: Adapted
Photo by <a href=”/photographer/Eitha-83602″>Eitha</a> from <a href=”https://freeimages.com/”>FreeImages</a>
https://www.freeimages.com/photo/meat-stew-close-up-1638911
Roti 1: Adapted
Photo by <a href=”/photographer/musaddique-52331″>Musaddique Naina</a> from <a href=”https://freeimages.com/”>FreeImages</a>
https://www.freeimages.com/photo/food-1576764
Samousa 1: Adapted
Photo by <a href=”/photographer/LotusHead-31750″>Lotus Head</a> from <a href=”https://freeimages.com/”>FreeImages</a>
https://www.freeimages.com/photo/pastry-baking-samosa-s-2-1523437
Vetkoek 1: Adapted
https://morguefile.com/photos/morguefile/1/pop

Cooking 1: Adapted
https://www.flickr.com/photos/juliamaudlin/15015140592/in/photolist-25uMaQt-6ndU6d-87JMpw-GWsGZh-NU5fhC-24VdUJk-2eVkTmV-2dGjcRe-225FvMS-ZZev1T-Y8KnXK-24VdVbc-8Urinc-RH36GY-2djzJq1-5btBjf-2dUrgkH-TtPozd-7CPQu8-2fiiA88-24FK3qB-2d7PDt2-azum5L-eSK63v-7CPQ4k-XM46Pb-7CPRgM-RwXG4c-hUfpMW-7YH4mU-757JF2-7v8BGv-7CPQUz-T5JmgG-2fdgyff-Q5K1dt-2ciWdRK-64j5fV-oSQwbm-2mQAQP-6avqF7-86mGpe-evRZP2-ye5Y5-Dtmz2o-2cseQVX-Awtsnb-7EuaJX-K16YyZ-ye5UY

Potjie 2: Adapted
https://www.flickr.com/photos/lesotho/7300272324/in/photolist-c86NCd-f1LDx-2e6Jgs5-Jq7jnP-23g8NUt-QNecFM-yHN4H-n2uR57-YXNdKL-26bWF14-X6YBPN-6SdA5r-Zs25x8-DGYnA4-qAFagF-F2geVC-21zW9QE-5tAfSX-29SK4pA-r8R7Nd-oRQy-dX9MNa-a2qMgy-24sg4rQ-BDhttC-2fHNSXt-njZUVN-kTgdv8-EZeaUV-SUxfT1-21Qa4Cr-ZFLG5B-21xAHJq-EiHSTJ-F9DM7N-CEpuUY-268e9nS-24DjGDa-6bQAp3-2dgJu9r-23eGZMQ-G6rL1x-6WMszk-s7bbcC-YzNevS-Dsf3m2-DAqaQG-CxbgoU-CkXMin-JVugiz